Wij bieden aan …

Je kan bij ons terecht voor:

 

schoolbezoeken ;      (voor meer info, zie ‘dagverloop’)
kleuters ( en eerste graad lagere school )

groepsbezoeken ;     (voor meer info, zie ‘dagverloop’)
uitstap speelpleinwerkingen, uitstap grabbelpas, uitstap BKO, uitstap Chiro, …

verjaardagsfeestjes   (voor meer info, zie ‘verjaardagsfeestjes’)
(één feestje per dag voor de leeftijd van 3 tot 9 jaar)

– voorjaar — boerderijbezoek
(kleuters en eerste graad lagere school)

– najaar — boerderijbezoek
(kleuters en eerste graad lagere school)
– najaar — exclusief voor tweede en derde leerjaar;
boerderijbezoek met bosbezoek
( = en de daarbij horende werkboekjes)

Welke tijdstippen zijn mogelijk voor: xx