Al het materiaal voor het nieuwe landbouwleerpad is gearriveerd.
Onze lagere schoolkinderen kunnen zich weer educatief uitleven.
Ideaal voor het schoolbezoek en tijdens de uitstap; Speelpleinwerking, grabbelpas, … tijdens de vakanties.

Welke tijdstippen zijn mogelijk voor: xx