Zondag (20.01.2014) was het weer een drukte van jewelste.
Marc kwam met zijn klasje puppy's nog eens langs voor een lesje 'socialisatie'.
En of het een succes was !
 

Welke tijdstippen zijn mogelijk voor: xx